Списък на продуктите с марка Linkor

Linkor
Силикон Linkor - Kamola
Trout Classics Kamola перфектно имитира личинките на молци и пеперуди, тъй като тя е една от най-честo срещаните естествени храни на пъстървата и кефала.
12,50 лв.
Силикон Linkor - Jakon Fat Worm
Jakon Fat Worm представлява сочна стръв, имитираща земния червей, който е сред основните естествени храни на дивата пъстърва.
12,50 лв.
Силикон Linkor - Kiga Slim Worm
Kiga Slim Worm е универсален червей за всички видове хищници. Той перфектно имитира Калифорнийския червей, който би провокирал дори и най-предпазливите риби в потока.
12,50 лв.