Джиг - JIG глави ✔️ nikulden.com

Джиг - JIG глави

Mustad Ball Jig Head With Keeper 20g Джиг глава
Разполагат с метална контра (органичител) за сигурното придържане на силиконовата примамка към куката. Подходящи за монтаж на силиконови туистери, шадове, рачета и др.
2,00 лв.
Mustad Ball Jig Head With Keeper 5g Джиг глава
Разполагат с метална контра (органичител) за сигурното придържане на силиконовата примамка към куката. Подходящи за монтаж на силиконови туистери, шадове, рачета и др.
1,10 лв.
Mustad Ball Jig Head With Keeper 3g Джиг глава
Разполагат с метална контра (органичител) за сигурното придържане на силиконовата примамка към куката. Подходящи за монтаж на силиконови туистери, шадове, рачета и др.
1,00 лв.
Цветни джиг глави с подвижна карабинка
Цветни джиг глави с кръгла форма и подвижна карабинка. Карабинката улеснява сменянето на примамката и премахва необходимостта от използване на клещи.
4,60 лв.
Savage Gear Tungsten Ball Jighead 14g 1pcs Джиг глава
Прецизно формована кръгла глава от волфрам, отличаваща се с изключително здрава, ултра остра, кована японска стоманена кука.
13,70 лв.
Savage Gear Tungsten Ball Jighead 10.6g 2pcs Джиг глава
Прецизно формована кръгла глава от волфрам, отличаваща се с изключително здрава, ултра остра, кована японска стоманена кука.
20,90 лв.
Tetra Works PeasHead - SS
Tetra Works PeasHead SS е малка джиг глава с овална форма, подобна на формата на грахче. Куката ѝ е размер S, което я прави подходяща за примамките Chibi Burny, Megalopa, Chop и Burny. Произвежда се в различни грамажи от 0.3 до 1 грама.
Формата на Tetra Works PeasHead SS е овална. Това е лесна за използване глава, дори и от начинаещи риболовци. Голямата площ на предната част създава съпротивление във водата, което улеснява контакта и контрола на примамката от страна на риболовеца. Кръглите страници създават странично съпротивление на течението, но не го "спират", и също улесняват контакта с края на линията и воденето на примамчицата в права линия.
Куката, която е вложена в главите PeasHead SS е същата като в главите SnipHead SS, с размер от 12.5мм. Тя има и същите свойства. Ухото сочи към острието на куката под ъгъл от 45 градуса, което прави воденето много лесно и увеличава успевеамостта при засечка. Острието е леко отворено, като на повечето масови сафридските джиг глави, за да прониква лесно в плътта на рибата при засечка и да не им позволява да го изплюят. Основата на куката е сплескана странично. Така създава отблясъци под водата, когато са монтирани прозиращи примамки. Този сплескан сектор изпълнява функцията и на "контра" за примамката, за да не се изхлузва лесно.
Tetra Works PeasHead SS е подходяща глава за Ajing риболов. Пропада лесно и лесно се контролира в средния слой на водата.
15,70 лв.
Tetra Works PeasHead - S
Tetra Works PeasHead S е малка джиг глава с овална форма, подобна на формата на грахче. Куката ѝ е размер M, което я прави подходяща за примамките Pipin, Chop, Burny и Uber. Произвежда се в различни грамажи от 0.3 до 1.5 грама.
Формата на Tetra Works PeasHead S е овална, което я прави лесна за използване, дори и от начинаещи риболовци. Голямата площ в предната част създава силно съпротивление под водата, което улеснява контакта с края на линията. А кръглите страници създават странично съпротивление на течението без да го блокират, и също спомагат за добрия контакт с примамката и за по-праволинейна проводка.
Куката, която е вложена в главите PeasHead S е същата като в главите SnipHead S, с размер от 14.5мм, съответно има и същите свойства. Ухото е обърнато към острието на куката под ъгъл от 45 градуса, което улеснява воденето и увеличава успевеамостта при засечка. Острието е леко отворено, което е типично за сафридските джиг глави, за да прониква по-лесно при засечка и да не позволява на рибите да го изплюят. Основата на куката е сплескана странично и създава отблясъци под водата, когато са монтирани примамки в прозрачни цветове. Този сплескан сектор изпълнява функцията и на "контра" за примамката, за да не се изхлузва лесно.
Tetra Works PeasHead S е подходяща глава за Ajing риболов. Пропада лесно и лесно се контролира в средния слой на водата.
15,70 лв.
Tetra Works PeasHead - M
Tetra Works PeasHead M е малка джиг глава с овална форма, подобна на формата на грахче. Куката ѝ е размер M, което я прави подходяща за примамките Deliy, Movvy, Pipin и Uber. Произвежда се в различни грамажи от 0.3 грама до 1.5 грама.
Овалната форма на Tetra Works PeasHead M я прави лесна за използване, дори и от начинаещи риболовци. Голямата площ в предната част създава съпротивление под водата, което улеснява контакта с края на линията. А кръглите страници създават странично съпротивление на течението, без да го блокират, и също спомагат за добрия контакт с примамката и за по-праволинейна проводка.
Куката, която е вложена в главите PeasHead M е същата като в главите SnipHead M, с размер от 17.5мм, съответно има и същите свойства. Ухото е изкривено към острието на куката под ъгъл от 45 градуса, което улеснява воденето и увеличава процента на успевеамост при засичане на рибите. Острието е леко отворено, което е характерно за сафридските джиг глави, за да прониква по-лесно при засечка и да задържа рибите по-добре. Основата на куката е странично сплескана, като така създава отблясъци под водата, когато се ползват прозрачни цветове. Този сплескан сектор също служи като "контра" за примамката, да не се изхлузва лесно.
Tetra Works PeasHead M е подходяща глава за Ajing и за риболов на дребни дънни рибки. Пропада лесно и лесно се контролира в средния слой на водата.
15,70 лв.
Tetra Works PeasHead - L
Tetra Works PeasHead L е малка джиг глава с овална форма, подобна на формата на грахче. Куката ѝ е размер L, което я прави подходяща за примамките Deliy и Movvy, а с малък компромис, и на Pipin и Uber. Произвежда се в различни грамажи от 1.5 грама до 3 грама.
Овалната форма на Tetra Works PeasHead L прави използването ѝ много лесно, дори и от начинаещи риболовци. Голямата площ в предната част на главата създава голямо съпротивление под водата, което улеснява контакта с примамката. А кръглите страници създават съпротивление в течението отстрани без да го блокират, и също спомагат за добрия контакт с примамката и за по-праволинейна проводка.
Куките, които са вложени в Peas Head L са същите като в главите SnipHead L, с размер от 19.5мм, съответно имат и същите свойства. Ухото е насочено към острието на куката под ъгъл 45 градуса, което увеличава успевеамостта при засичане на рибите. Острието е леко отворено, типично за сафридските джиг глави, за да прониква по-лесно при засечка и да задържа рибите по-добре. Основата на куката е странично сплескана, и създава отблясъци под водата, когато се ползват прозиращи цветове. Този сплескан сектор също служи като стопер за примамката, да не се изхлузва лесно.
Tetra Works PeasHead L е подходяща глава за Ajing и за риболов на дребни дънни рибки. Пропада лесно и лесно се контролира в средния слой на водата.
15,70 лв.
Tetra Works SnipHead - SS
Tetra Works SnipHead SS е джиг глава за Ajing риболов. Най-малката по размер на куката от всички SnipHead глави. Формата главата, както и куката са разработка на специалистите на DUO. Главата е с трапецовидна форма, която ѝ дава доста универсално приложение от гледна точка на проводки, които могат да се направят с нея. Работи добре на пропадане, като широката основа ѝ позволява и да планира, а на риболовеца да я контролира в желания слой. Тясната горна част намалява съпротивлението при повдигане с въдицата, и дава възможност силиконът да се разиграе много активно с минимално усилие. Сплеснатите страни създават се сблъскват с течението, когато е странично, и е възможно, в някои случаи, то да измести примамката от желаната траектория. В такива ситуации е много подходящо да използвате SnipHead за риболов по течението.
Куката, която е вложена в SnipHead SS е с размер 12.5мм. Концепцията за тази кука също е на DUO. Ухото е насочено към острието, под ъгъл 45 градуса. Острието е отворено, както при повечето джиг глави за Ajing. Тези две отличителни особености на куката спомагат лесното засичане и задържането на рибата на линията, като не ѝ позволяват да изплюе примамката. Средната част на рамото на куката е сплесната по вертикала и служи едновременно като стопер за примамката, и създава отблясъци под водата, когато се използват прозрачни силикони.
Tetra Works SnipHead SS е с подходяща по размер кука за моделите примамки на Tetra Works - Chibi Burny, Megalopa, Chop и Burny. Произвежда се в грамажи от 0.15 грама до 1 грам, така че да може риболовецът да презентира примамките с различна скорост на пропадане в различни условия. Разгледайте наличните грамажи и си набавете всичко необходимо!
15,70 лв.
Tetra Works SnipHead - S
Tetra Works SnipHead S е специализирана джиг глава за риболов на сафрид с меки примамки (Ajing). Трапецовиднат форма на главата, както и куката са специална разработка на инженерите на DUO. Формата на главата я прави доста универсална откъм приложение, от гледна точка на проводки, които могат да се направят с нея. Работи добре на пропадане, като широката основа ѝ позволява и да планира, а на риболовецът да я контролира в желания слой. Тясната горна част на трапеца намалява съпротивлението при анимация с въдицата, и е предпоставка за примамчицата да се разиграе много активно с малко усилие. Плоските страници създават съпротивление при странично течение, и в някои ситуации може то да измести примамката от желаната траектория. В такива случаи е много подходящо да ловите със SnipHead по течението.
Куката, която е вложена в SnipHead S е с размер 14.5мм. Формата и концепцията за тази кука също са на експертите на DUO. Ухото е "наведено" към острието, под ъгъл 45 градуса. Острието е леко отворено, както при повечето Ajing джиг глави. Тези две специфики на куката спомагат лесната и навременна засечка, както и задържането на рибата на линията. Средната част на рамото на куката е сплесната странично и служи като контра за примамката, а също и създава добре забележими от рибите отблясъци под водата, когато са монтирани прозрачни силикони.
Tetra Works SnipHead S е с подходяща по размер кука за моделите примамки на Tetra Works - Pipin, Chop, Burny и Uber. Произвежда се в грамажи от 0.3 грама до 1 грам, така че да може риболовецът да презентира примамките с различна скорост на пропадане в различни условия. Разгледайте наличните грамажи и си набавете всичко необходимо!
15,70 лв.
Tetra Works SnipHead - M
Tetra Works SnipHead M е специализирана джиг глава за Ajing риболов от серията Tetra Works на DUO. Формата на самата глава, както и куката са специална разработка на инженерите на DUO. Главата има трапецовидна форма и доста универсално приложение от гледна точка на проводки, които могат да се използват с нея. Работи добре на пропадане, но широката основа ѝ позволява и да планира и риболовецът да я контролира в желания слой. Тясната горна част намалява съпротивлението при повдигане и "припомпване" с въдицата, и дава възможност примамчицата да се разиграе много активно с малко усилие. Странично сплеснатите страни на трапеца създават съпротивление при странично течение, и в определени ситуации е възможно то да измести примамката от желаната траектория. В такива случаи е много подходящо да ловите по течението.
Куката, която е вложена в SnipHead M е с размер 17.5мм. Формата и цялостната концепция за тази кука също са на DUO. Ухото е сочи към острието, под ъгъл 45 градуса. Острието е отворено, както при повечето джиг глави от този тип. Тези две особености на куката спомагат лесната и безпроблемна засечка, и задържането на рибата, като не ѝ позволяват да изплюе примамката. Средната част на куката е странично сплесната и служи едновременно като стопер за примамката да не се изхлузва, а също и да създава отблясъци под водата, когато са монтирани прозрачни силикони.
Tetra Works SnipHead M е с подходяща по размер кука за моделите примамки на Tetra Works - Deliy, Movvy, Pipin и Uber. Произвежда се в грамажи от 0.3 грама до 1.5 грама, така че да може риболовецът да презентира примамките с различна скорост на пропадане в различни условия. Разгледайте наличните грамажи и си набавете всичко необходимо!
15,70 лв.
Tetra Works SnipHead - L
Tetra Works SnipHead L е специализирана джиг глава за Ajing риболов. Формата на самата глава, както и куката са специална разработка на специалистите на DUO. Главата е с трапецовидна форма и има доста универсално приложение от гледна точка на проводки, които могат да се направят с нея. Работи добре на пропадане, като широката основа ѝ позволява и да планира, а на риболовецът да я контролира в желания слой. Тясната горна част намалява съпротивлението при анимация с въдицата, и дава възможност примамчицата да се разиграе много активно с малко усилие. Странично сплеснатите страни създават съпротивление при странично течение, и е възможно то да измести примамката от желаната траектория. В такива случаи е много подходящо да използвате SnipHead за риболов по течението.
Куката, която е вложена в SnipHead L е с размер 19.5мм. Формата и цялостната концепция за тази кука също са на DUO. Ухото е насочено към острието, под ъгъл 45 градуса. Острието е леко отворено, както при повечето Ajing джиг глави. Тези две характеристики на куката спомагат лесната и точна засечка, и задържането на рибата, като не ѝ позволяват да изплюе примамката. Средната част на куката е сплесната странично и служи едновременно като контра за примамката, а също и да създава отблясъци под водата, когато са монтирани прозрачни силикони.
Tetra Works SnipHead L е с подходяща по размер кука за моделите примамки на Tetra Works - Deliy и Movvy, а с малък компромис, и на Pipin и Uber. Произвежда се в грамажи от 0.3 грама до 3 грама, така че да може риболовецът да презентира примамките с различна скорост на пропадане в различни условия. Разгледайте наличните грамажи и си набавете всичко необходимо!
15,70 лв.
Fiiish Black Minnow No3 Jig Head 6g Shallow Джиг глава
Джиг глава, подходяща за силиконови тела и офсетни куки Fiiish Black Minnow No3 - 12 cm. Тази лека полимерна тежест позволява дори при този размер, теглото да бъде минимално, което ни дава възможност да използваме примамката в много плитки участъци, осигурявайки изключително бавно и естествено потъване на силикона, на което никоя щука не би издържала.
13,80 лв.